Vi oppdaterer kontinuerlig informasjon for Bryllupsshowet og -messen på Facebook og Instagram. Følg oss for oppdatert info.